Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: 21.11.2015, godz. 10:00-16:00

Miejsce: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, sala GG-241 (Gmach Główny)

Grupa docelowa: Tłumacze przysięgli i specjalistyczni języka angielskiego, którzy chcą doskonalić warsztat tłumaczeniowy z zakresu prawa.

PROGRAM

A. Wprowadzenie:

  • przypomnienie zasad i przebiegu postępowania karnego w Anglii i w Polsce
  • podstawowe instytucje prawa karnego

B. Tłumaczenie:

  • zawiadomienie popełnieniu przestępstwa
  • pouczenie (podejrzanego, pokrzywdzonego)
  • protokół z przesłuchania pokrzywdzonego
  • europejski nakaz aresztowania
  • wyroki

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

PROWADZĄCY: Joanna Ewa Adamczyk

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Świadczyła usługi tłumaczeniowe na rzecz korporacji, instytucji finansowych oraz kancelarii prawnych. Obecnie czynny adwokat. Autorka tłumaczenia na język polski Kodeksu Postępowania Karnego, wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w maju 2014 roku.

Cena:

Członkowie LST – 280 zł

Osoby niezrzeszone w LST – 340 zł

Zapisy: https://szkolenie21112015.konfeo.com/   do 17.11.2015

Liczba miejsc ograniczona!