Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Terminy:

I. Moduł: 16 kwietnia 2016

II. Moduł: 14 maja 2016

III. Moduł: 5 czerwca 2016

IV. Moduł: 25 czerwca 2016

V. Moduł: 2 lipca 2016

w godzinach 10:45-16:45

Miejsce: Lublin, UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Zakres tematyczny: Kurs obejmuje 5 modułów, poświęconych różnym gałęziom prawa.

I Moduł: Prawo zobowiązań. Umowy. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

II Moduł: Prawo spółek handlowych

III Moduł: Postępowanie cywilne

IV Moduł: Postepowanie karne

V Moduł: Prawo rodzinne i spadkowe

Grupa docelowa: Kurs kierujemy głównie do zawodowych tłumaczy języka włoskiego, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje, uporządkować swoje materiały i wiedzę z tłumaczeń prawniczych, ale także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz studentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi. Kurs może być doskonałym przygotowaniem do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Program:

I. ModułPrawo zobowiązań. Umowy. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • klasyfikacja umów w prawie polskim i włoskim i wynikające z tego konsekwencje terminologiczne
 • forma i treść polskich i włoskich umów, typowe klauzule

B. Tłumaczenie

 • wybrane umowy występujące najczęściej w obrocie gospodarczym
 • pełnomocnictwo
 • umowa sprzedaży nieruchomości
 • tłumaczenie na język włoski trudniejszych zapisów charakterystycznych dla umów polskich

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

II. Moduł: Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • proces powstawania, działalność, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie dokumentów związanych z życiem spółki:

 • wybrane elementy umowy spółki
 • rejestry handlowe w Polsce i we Włoszech
 • prokura
 • protokół ze zgromadzenia wspólników

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

III. Moduł: Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • przypomnienie zasad i przebiegu postępowania cywilnego we Włoszech i w Polsce
 • charakterystyka orzeczeń polskich i włoskich

B. Tłumaczenie:

 • pozew
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu
 • przykładowe orzeczenia w języku polskim i włoskim

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

IV. Moduł: Prawo karne

A. Wprowadzenie:

 • przypomnienie zasad i przebiegu postępowania karnego we Włoszech i w Polsce
 • podstawowe instytucje prawa karnego

B. Tłumaczenie:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • pouczenie (podejrzanego, pokrzywdzonego)
 • protokół z przesłuchania pokrzywdzonego
 • europejski nakaz aresztowania
 • wyroki

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

V. Moduł: Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • różnice i podobieństwa w polskim i włoskim prawie rodzinnym i spadkowym

B. Tłumaczenie:

 • intercyza
 • orzeczenie rozwodowe
 • poświadczenie dziedziczenia
 • testament
 • zwrócenie uwagi na trudności przekładowe i najczęściej popełniane błędy terminologiczne dotyczące omawianej dziedziny

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

PROWADZĄCY: Roberto Privitera

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania.

Przez prawie dekadę wykładowca prawa handlowego w ramach School of Polish Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Występował jako prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń z zakresu prawa polskiego i włoskiego oraz włoskiego języka prawniczego (m.in. organizowanych przez TEPiS).

Autor kilkudziesięciu opinii z zakresu prawa włoskiego, w szczególności sporządzanych na zlecenie sądów. Od 2002 r. pomysłodawca oraz kierownik Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 r. jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie umów. Na co dzień zajmuje się także prawem rodzinnym oraz postępowaniami spornymi. Istotne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje obsługa klientów włoskojęzycznych.

Prywatnie – pasjonat lingwistyki i dialektologii.

OPŁATY

Członkowie LST, PSBTSTP, PT TEPIS

 • zapisy i wpłata do 22 stycznia 2016 – 950 zł
 • zapisy i wpłata do 29 lutego 2016 – 1100 zł

Uczestnik niezrzeszony

 • zapisy i wpłata do 22 stycznia 2016 – 1150 zł
 • zapisy i wpłata do 29 lutego 2016 – 1350 zł

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

ZAPISY: https://kurs-tlumaczen-prawniczych-wloski.konfeo.com/

 

Przy zapisach wcześniejszych - niższe ceny