Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: 21 listopada 2015, godz.: 10:00-14:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, sala nr 518 (V piętro)

Grupa docelowa: Szkolenie kierujemy do tłumaczy wszystkich języków, którzy chcieliby poznać warsztat pracy tłumacza literackiego oraz spróbować wykonywać jedne z trudniejszych tłumaczeń – tłumaczenia literatury.

Forma zajęć: wykład z elementami warsztatów

Podczas 4-godzinnego spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • Jakie cechy powinien posiadać tłumacz literatury?
 • W jaki sposób można doskonalić umiejętność tłumaczenia tekstów literackich?
 • W jaki sposób debiutować jako tłumacz literatury?
 • Jak dochodzi do wydania przekładu dzieła literackiego? Jaką rolę pełni przy tym tłumacz, a jaką wydawnictwo?
 • Jakie są etapy tłumaczenia książki?
 • Jak powinna wyglądać współpraca tłumacza z redaktorem?
 • Co tłumacz powinien wiedzieć o umowach na tłumaczenie książki i o prawie autorskim?
 • Ile zarabia tłumacz literatury?
 • Jakie są możliwości dofinansowania przekładu ze źródeł innych niż wydawnictwo?
 • Jakie organizacje zrzeszające tłumaczy istnieją w Polsce i za granicą?

Ponadto:

 • ćwiczenia z tłumaczenia tekstu literackiego
 • ćwiczenia z redakcji tekstu literackiego

Na zakończenie:

 • pytania i odpowiedzi na temat warsztatu i zawodu tłumacza literatury.

Prowadzący: dr Tomasz Ososiński

Germanista i filolog klasyczny, stypendysta Fundacji Lanckorońskich, adiunkt w Lingwistycznej Szkole Wyższej, adiunkt w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej. W latach 1996-2008 pracował w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się inkunabulistyką i historią literatury niemieckiej. Wybitny specjalista, tłumacz literatury, autor przekładów m.in. utworów Rainera Marii Rilkego, Gottfrieda Benna i Friedricha Schlegla.

Cena: 160 zł

Zapisy: https://tlumaczenialiterackie-21112015.konfeo.com/

Maksymalna liczba uczestników: 15

Decyduje kolejność zgłoszeń