Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: 30 maja 2015 r., godz. 9.30 – 16.00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Zakres tematyczny: Tłumaczenia tekstów prawniczych i prawnych.

Grupa docelowa: Szkolenie kierujemy do aktywnych zawodowo tłumaczy języka francuskiego, którzy chcą wzbogacać swój warsztat pracy oraz do osób, które swoją pracę wiążą z tłumaczeniami tekstów prawniczych i prawnych.

Program:

1. Wprowadzenie:

  •  przypomnienie zasad i przebiegu postępowania cywilnego przed sądami we Francji i w Polsce,
  •  nakreślenie szerszego kontekstu omawianych rodzajów dokumentów

2. Tłumaczenie (w obydwu kierunkach) pism procesowych i orzeczeń połączone z ich analizą terminologiczną i frazeologiczną:

  •  Pozwy: wszczynający postępowanie i wzajemny
  •  Wniosek o ustanowienie adwokata
  •  Pouczenie dołączone do wezwania sądowego
  •  Pismo procesowe powódki
  •  Protokół z posiedzenia sądu
  •  Orzeczenie opatrzone klauzulą wykonalności (m.in. wyrok rozwodowy)

3. Opanowanie listy terminologicznej specyficznej dla postępowania cywilnego

4. Uzupełnienie glosariusza

Prowadzący:  Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, KPMG, Credit Agricole Bank Polska, Citroën, Deloitte, Dentons, Wardyński i Wspólnicy, Lafarge, Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizuje i prowadzi szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed sądami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Coach w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

Cena: dla członków LST- 160 zł; dla niezrzeszonych - 200 zł

(cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, catering)

Zapisy: https://tlumaczenia-sadowe-30052015.konfeo.com/ do 22 maja 2015 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.