Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: 18.04.2015, godz. 10.00 – 15.30

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Zakres tematyczny: Prawo w praktyce zawodowej tłumacza

Kongres składa się z części ogólnej dla tłumaczy wszystkich języków, podczas której będą wykłady na temat:

  • System prawny w Polsce i w wybranych krajach europejskich
  • Rola tłumacza przysięgłego w postępowaniu sądowym
  • Zasady prowadzenia repertorium zgodnie z wytycznymi Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
  • Nowości w programach CAT

oraz z części warsztatowej w sekcjach językowych w grupach max. 30 osobowych, które poprowadzą eksperci z międzynarodowych izb gospodarczych. Omówią oni systemy prawne i sądowe właściwych im krajów w sposób komparatywny oraz wskażą najczęstsze błędy, które pojawiają się w przekładzie tekstów prawniczych wynikające z uwarunkowań kulturowych.

Grupa docelowa: Tłumacze wszystkich języków z województwa lubelskiego

Program:

Prawo w praktyce zawodowej tłumacza

sala - Mała Aula

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

 

Oficjalne otwarcie

Irmina Daniłowska, Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy

dr hab. Jarosław Krajka, Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS

dr hab. Irmina Wawrzyczek, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą UMCS

10:15 – 11:00

System prawny w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Krzysztof Smaga, Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

11:00 – 11:20

Rola tłumacza przysięgłego w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem zmian w Kodeksie karnym

Prokurator Michał Blajerski, Prokuratura Apelacyjna w Lublinie

11:20 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Status i etyka zawodu tłumacza przysięgłego

Zofia Rybińska, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

12:00 – 12:30

Profesjonalizacja zawodu tłumacza konferencyjnego w Polsce – dobre praktyki budowania standardów etycznych i jakościowych

Magdalena Macińska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

12:30 – 13:00

Nowości w programie CAT

Rafał Kwiatkowski, Biuro Tłumaczeń TRANSLAX

13:00 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 15:30

Zajęcia w sekcjach językowych

 

Sekcje: angielska, francuska, niderlandzka, niemiecka, włoska, wschodnio-słowiańska

 

System prawny danego kraju w ujęciu komparatywnym

 

Źródło prawa

 

System sądowy

 

Etapy procesu sądowego i określenie stron

 

Podstawowe określenia prawnicze

 

Analiza wyroku sądowego

Sekcja angielska

mała aula

Sebastian Szulkowski, Kancelaria Adams z Londynu, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Michael Dembiński, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

 

Sekcja francuska

sala nr 25B

 

Dorota Bruś, Francusko-Polska Izba Gospodarcza

 

Sekcja niemiecka

sala nr 30

Paweł Jan Gugała, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, adwokat, kancelaria SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA SP. J w Warszawie

 

Sekcja niderlandzka

sala nr 518

Jan Van der Snickt, Kancelaria prawna COTTYN, Belgijska Izba Gospodarcza

 

Sekcja wschodnio-słowiańska

sala nr 26B

Witalij Biłyj, Wicekonsul, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

Yuriy Melnyk, Dyrektor wykonawczy w Stowarzyszeniu Adwokatów „Pawłenko i Partnerzy”

 

       

Cena:

Członkowie LST, STP, PT TEPIS – 80 zł

Uczestnik niezrzeszony w LST, STP, PT TEPIS – 120 zł

Pracownicy naukowi i studenci spoza UMCS – 50 zł

Pracownicy naukowi i studenci UMCS – wstęp wolny

Zapisy: http://kongres-lst.konfeo.com