Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 3 marca 2018 r., w godz.: 11:00-17:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Prowadzący: mec. Roberto Privitera

Liczba godzin: 6

Forma szkolenia: warsztaty tłumaczeniowe z wprowadzeniem teoretycznym

Zapisy: do 23 lutego 2018 REJESTRUJĘ SIĘ

Cena: 

 • 280 zł - Członek LST, pracownik i student UMCS, KUL, UJ
 • 320 zł - Uczestnik niezrzeszony

Grupa docelowa: tłumacze przysięgli i specjalistyczni, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności zawodowe, kandydaci na tłumaczy przysięgłych oraz wszyscy, którzy zajmują się wykonywaniem tłumaczeń z j. włoskiego

PROGRAM:

 1. Podstawowe wiadomości na temat zabezpieczenia społecznego w Polsce i we Włoszech
 • Struktura i kompetencje organów zarządzających systemem powszechnych ubezpieczeń społecznych
 • Pojęcie i rodzaje filarów ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, od bezrobocia
 • Ubezpieczenia zdrowotne: obowiązkowe/fakultatywne
 • Świadczenia i zasiłki
 1. Praca nad tłumaczeniem tekstów
 • Korespondencja z organami rentowymi
 • Decyzje z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Formularze i pouczenia
 1. Glosariusz z terminami z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prowadzący: Roberto Privitera - Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania. Przez prawie dekadę wykładowca prawa handlowego w ramach School of Polish Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Występował jako prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń z zakresu prawa polskiego i włoskiego oraz włoskiego języka prawniczego. Autor kilkudziesięciu opinii z zakresu prawa włoskiego, w szczególności sporządzanych na zlecenie sądów. Od 2002 r. pomysłodawca oraz kierownik Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie umów. Na co dzień zajmuje się także prawem rodzinnym oraz postępowaniami spornymi. Istotne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje obsługa klientów włoskojęzycznych. Prywatnie – pasjonat lingwistyki i dialektologii.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.

ZAPRASZAMY!