Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 3 marca 2018, godz. 11:00-17:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowkiej 4a.

Prowadząca: Dorota Bruś

Liczba godzin: 6

Cena:

 • 280 zł – członek LST, pracownik, student UMCS, KUL
 • 320 zł – uczestnik niezrzeszony

Zapisy: do 23.02.2018   ZAPISUJĘ SIĘ

Szkolenie kierujemy do tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych języka francuskiego chcących doskonalić umiejętności zawodowe, do kandydatów na tłumaczy, do studentów i absolwentów kierunków tłumaczeniowych oraz do wszystkich, którzy zajmują się wykonywaniem tłumaczeń.

Program

Wprowadzenie teoretyczne i dyskusja nad glosariuszem

 • Pojęcie ubezpieczenia społecznego
 • Rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce i we Francji
 • Obowiązki płatnika
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
 • Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Okresy uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczeń
 • Pojęcie i rodzaje niezdolności do pracy
 • Świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa
 • Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Przegląd najważniejszych terminów francuskich z zakresu ubezpieczeń społecznych

Tłumaczenie najtrudniejszych fragmentów dokumentów

 • demande de dispense de cotisations sociales
 • déclaration d’accident du travail
 • decyzja w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego

 

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.

ZAPRASZAMY!