Nadchodzące wydarzenia:     26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ          26-27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII              30.11-01.12.2019 - SZKOLENIE Z ZAKRESU ORTOPEDII - SEKCJA ANGIELSKA/FRANCUSKA                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Data: 16-18 października 2017 r., godziny: 15:00-18:00

Miejsce: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14

Liczba godzin: 9

Cena: 350 zł (Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa)

Zapisy: przez  stronę rejestracyjną  do 8.10.2017

Grupa docelowa: studenci i absolwenci kierunków filologicznych i tłumaczeniowych wszystkich języków, początkujący tłumacze oraz tłumacze pragnący doskonalić swój warsztat pracy.

Program szkolenia:

  • Krótkie wprowadzenie teoretyczne przybliżające specyfikę i strukturę tekstów prawniczych, marketingowych i technicznych oraz trudności w ich przekładzie;
  • Ćwiczenia na wzorcowych tekstach prawniczych, marketingowych i technicznych;
  • Tworzenie szablonów standardowych tekstów prawniczych, marketingowych i technicznych w oparciu o teksty paralelne;
  • Zasady i przykład tworzenia glosariuszy tematycznych na bazie materiałów szkoleniowych.     

16 października – techniki tłumaczenia tekstów prawniczych

17 października – techniki tłumaczenia tekstów marketingowych

18 października – techniki tłumaczenia tekstów technicznych

Prowadząca:  Irmina Daniłowska

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestniczka licznych kursów i staży językowych organizowanych przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce oraz Uniwersytet Paris-Sorbonne. Od początku swojej kariery zawodowej pracowała na stanowiskach kierowniczych jako tłumacz specjalistyczny pisemny i ustny dla dużych firm i instytucji w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, prawnym, reklamy i PR oraz budownictwa, jak również dla organizacji międzynarodowych, gdzie oprócz doskonalenia umiejętności językowych miała możliwość zdobywania kompetencji branżowych. Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami, współpracując na stałe z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i budowlanymi oraz kancelariami prawnymi z kapitałem francuskim, a także ze specjalistycznymi biurami tłumaczeń. Od 2015 roku oddany prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. 

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.

 

ZAPRASZAMY!