Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 28.10.2017-17.03.2018, godz. 12:00-18:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a), sala 13B.

Liczba godzin: 36

GRUPA DOCELOWA: Kurs kierujemy głównie do zawodowych tłumaczy języka angielskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

PROGRAM

I Moduł - Prawo cywilne

A. Wprowadzenie do zagadnienia (część teoretyczna w formie prezentacji):

 • klasyfikacja umów w krajach anglojęzycznych i w Polsce
 • forma i treść umów, typowe klauzule w umowach anglojęzycznych i polskich
 • przebieg postępowania cywilnego, podstawowe różnice w systemie kontynentalnym i common law
 • charakterystyka orzeczeń
 • omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język angielski i polski):

 • wybrane umowy (m.in. umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa pożyczki)
 • pełnomocnictwo
 • pozew
 • interwencja
 • wniosek dowodowy

C. Gotowy glosariusz

II Moduł - Prawo karne

A. Wprowadzenie do zagadnienia (część teoretyczna w formie prezentacji):

 • zasady prawa karnego
 • przebieg postępowania karnego w krajach anglojęzycznych i w Polsce
 • podstawowe instytucje prawa karnego
 • omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język angielski i polski), m.in.:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • pouczenie
 • akt oskarżenia
 • wyrok w sprawie karnej

C. Gotowy glosariusz

III Moduł - Prawo spadkowe

A. Wprowadzenie do zagadnienia (część teoretyczna w formie prezentacji):

 • omówienie najważniejszych pojęć i instytucji prawa spadkowego
 • różnice i podobieństwa w polskim i angielskim prawie spadkowym
 • omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język angielski i polski), m.in.:

 • akt poświadczenia dziedziczenia
 • testament
 • umowa o dział spadku
 • orzeczenie spadkowe

C. Gotowy glosariusz

IV Moduł - Prawo rodzinne

A. Wprowadzenie do zagadnienia (część teoretyczna w formie prezentacji):

 • omówienie najważniejszych pojęć i instytucji prawa rodzinnego
 • różnice i podobieństwa w polskim i angielskim prawie rodzinnym
 • omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język angielski i polski), m.in.:

 • pozew o rozwód
 • wniosek o przysposobienie
 • orzeczenie rozwodowe
 • małżeńska umowa majątkowa

C. Gotowy glosariusz

V Moduł - Prawo rzeczowe

A. Wprowadzenie do zagadnienia (część teoretyczna w formie prezentacji):

 • Pojęcie i rodzaje prawa rzeczowego w Polsce i w Anglii
 • Nieruchomości (pojęcie i przenoszenie własności)
 • Księgi wieczyste i inne rejestry w Polsce i w Anglii
 • Omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język angielski i polski), m.in.:

 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • Wypis z księgi wieczystej
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • Ustanowienie hipoteki

C. Gotowy glosariusz

VI Moduł - Prawo pracy

A. Wprowadzenie do zagadnienia (część teoretyczna w formie prezentacji):

 • Podstawowe pojęcia i instytucje związane z prawem pracy
 • Charakterystyka umowy o pracę
 • Różnice między polską a angielską umową o pracę
 • Omówienie najczęstszych błędów i trudności tłumaczeniowych

B. Tłumaczenie dokumentów autentycznych (na język angielski i polski), m.in.:

 • umowa o pracę
 • porozumienie w sprawie wypowiedzenia warunków pracy
 • świadectwo pracy
 • pozew pracowniczy

C. Gotowy glosariusz

KALENDARZ SZKOLEŃ

 

Data

Godzina

Prawo cywilne

25.11.2017

12:00-18:00

Prawo spadkowe

9.12.2017

12:00-18:00

Prawo karne

20.01.2018

12:00-18:00

Prawo rodzinne

17.02.2018

12:00-18:00

Prawo rzeczowe

17.03.2018

12:00-18:00

Prawo pracy

28.04.2018

12:00-18:00

 

PROWADZĄCA

Anna Rucińska Tłumacz przysięgły języka angielskiego i tłumacz języka francuskiego. Absolwentka filologii angielskiej i francuskiej Wydziału Humanistycznego Akademii Polonijnej. Studentka ostatniego roku prawa Wydziału Prawu i Administracji Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, finansowych i unijnych. Obecnie współpracuje z jedną z wiodących kancelarii prawniczych w Warszawie, biurami tłumaczeń, instytucjami publicznymi, a także świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych. Współautorka przekładu na język angielski Kodeksu postępowania cywilnego (wyd. Beck) oraz przekładu na język angielski fragmentu Encyklopedii Prawa Prywatnego Międzynarodowego autorstwa prof. Andrzeja Mączyńskiego.

Prowadząca moduł Prawo spadkowe: Emilia Fecko - tłumacz przysięgły j. angielskiego, od czterech lat związana zawodowo z pracą w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada rozległe doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z zakresu z prawa handlowego, rynku kapitałowego, podatkowego oraz dokumentów wymienianych w toku postępowań cywilnych i arbitrażowych.

ZAPISY

przez stronę rejestracyjną do 5 października 2017 (przy wcześniejszych zapisach niższe ceny)

CENA

Członek LST, PSBT, pracownik i student UMCS, KUL

 • 1350 zł – cena promocyjna do 10 lipca (przy zapisie i wpłacie min. 50% kwoty do 10.07.2017; termin wpłaty pozostałej kwoty- 31.10.2017)
 • 1450 zł – cena promocyjna do 15 września (przy zapisie i wpłacie min.50% kwoty do 15.09.2017; termin wpłaty pozostałej kwoty-31.10.2017)
 • 1500 zł – cena standardowa do 5 października (zapisy i płatność do 5.10.2017. Możliwość płatności w 3 równych ratach: I – do 5.10.2017, II – do 31.10.2017, III – do 30.11.2017)
 • 750 zł – udział w 3 wybranych modułachZapisy i wpłata do 5 października (tytuły wybranych modułów prosimy zgłaszać na adres mailowy: )

Uczestnik niezrzeszony

 • 1650 zł – cena promocyjna do 10 lipca (przy zapisie i wpłacie min. 50% kwoty do 10.07.2017; termin wpłaty pozostałej kwoty- 31.10.2017)
 • 1750 zł – cena promocyjna do 15 września (przy zapisie i wpłacie min.50% kwoty do 15.09.2017; termin wpłaty pozostałej kwoty–31.10.2017)
 • 1800 zł – cena standardowa do 5 października (zapisy i płatność do 5.10.2017. Możliwość płatności w 3 równych ratach: I - do 5.10.2017, II - do 31.10.2017, III - do 30.11.2017)
 • 900 zł - udział w 3 wybranych modułach – Zapisy i wpłata do 5 października (tytuły wybranych modułów prosimy zgłaszać na adres mailowy: )

*Podane ceny obejmują uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.

 

ZAPRASZAMY!