Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Data: 4 marca 2017 r., godz. 10:00-16:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala 12B

Liczba godzin: 6

Cena: 190 zł

Zapisy: przez stronę rejestracyjną do 2 marca 2017

Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczestników: 20

Szkolenie organizowane jest w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości – opinię GIODO nt. rejestracji zbiorów danych osobowych gromadzonych przez tłumaczy.

Szkolenie kierujemy do tłumaczy przysięgłych, tłumaczy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i biur tłumaczeń, którzy w swojej pracy mają do czynienia z danymi osobowymi. Program uwzględnia potrzeby tłumaczy. Szkolenie ma być praktyczną pomocą w tym, jak w obecnych warunkach prawnych i w perspektywie zbliżających się zmian, realizować obowiązki spoczywające na administratorze danych.

Prowadzący: Robert Żurakowski- programista/ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) firmy MIKROBIT Sp. z o.o., który jest autorem poprawek do ostatnich rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji związanych ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującą od 1 stycznia 2015. Autor bardzo wielu szkoleń związanych z ochrona danych osobowych. Prelegent na LegalMarketDay, Lubelskie Dni Nauki i Biznesu, ICT SUMMIT, SGH- Forum Rachunkowości ,,Cyberprzestrzeń a rachunkowość’’ itp. 

ZAGADNIENIA:

 • Źródła prawa ochrony danych osobowych
 • Ataki DDOS
 • Podstawowe pojęcia 
 • Ataki z wykorzystaniem IOT
 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
 • Big Data i profilowanie
 • Marketing elektroniczny – problem zgód
 • Dane wrażliwe – wyjątki dopuszczające przetwarzanie
 • Upoważnienie do przetwarzania i powierzenie
 • Ataki APT
 • Odbiorca danych
 • Zgłoszenie, zwolnienie i rejestracja zbiorów danych w GIODO
 • Ataki przez E-mail
 • Obowiązki informacyjne
 • Ataki z wykorzystaniem nośników danych
 • Prawa osoby
 • Ataki MIMT
 • Środki bezpieczeństwa
 • Problem haseł
 • Ataki przez WWW
 • Szczególna staranność administratora
 • Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
 • Ćwiczenie z tekstem
 • Kontrola organu nadzorczego
 • Obowiązki administratora
 • Przygotowanie na atak Ransomware
 • Dyskusja i konsultacje