Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Data: 11 marca 2017 r., godz. 11:00-17:00

Miejsce: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Humanistyczny, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 26B

Liczba godzin: 6

Cena:

 • 240 zł – członkowie LST, PSBT, pracownicy i studenci UMCS, KUL
 • 320 zł – osoby niezrzeszone

Zapisy: przez stronę rejestracyjną do 25 lutego 2017

GRUPA DOCELOWA: tłumacze przysięgli, kandydaci na tłumaczy przysięgłych, wykładowcy akademiccy oraz osoby zawodowo związane z tematyką szkolenia 

METODYKA SZKOLENIA:

 • Zadanie do pracy w domu przed zajęciami – przetłumaczenie tekstu
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Ćwiczenia translacyjne na autentycznych dokumentach
 • Materiał wyjściowy w formie glosariusza z kluczowymi terminami z zakresu procedury postępowania karnego

PROWADZĄCY: Roberto Privitera - Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania. Przez prawie dekadę wykładowca prawa handlowego w ramach School of Polish Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Występował jako prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń z zakresu prawa polskiego i włoskiego oraz włoskiego języka prawniczego. Autor kilkudziesięciu opinii z zakresu prawa włoskiego, w szczególności sporządzanych na zlecenie sądów. Od 2002 r. pomysłodawca oraz kierownik Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie umów. Na co dzień zajmuje się także prawem rodzinnym oraz postępowaniami spornymi. Istotne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje obsługa klientów włoskojęzycznych. Prywatnie – pasjonat lingwistyki i dialektologii.

PROGRAM:

 1. Rodzaje postępowania, struktura instancyjna oraz tryby szczególne:
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • postępowanie karnoskarbowe
 • postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • postępowanie nakazowe
 • postępowanie przyspieszone
 • postępowanie wykonawcze
 • specyfika postępowania w sprawach o wykroczenia
 1. Strony i ich reprezentanci;
 2. Postępowanie przygotowawcze:
 • Dochodzenie/śledztwo - organy, czas trwania, zakres;
 • Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego;
 1. Środki zapobiegawcze - rodzaje i zastosowanie;
 2. Rodzaje i sposób przeprowadzania dowodów;
 3. Postępowanie przed sądem - przebieg rozprawy głównej;
 4. Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia;
 5. Struktura kar: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny;
 6. Środki karne i ich zastosowanie.