Nadchodzące wydarzenia:     26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ          26-27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII              30.11-01.12.2019 - SZKOLENIE Z ZAKRESU ORTOPEDII - SEKCJA ANGIELSKA/FRANCUSKA                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Data: 14 stycznia 2017 r.

Miejsce: Lublin

Prowadzący: Dorota Bruś

Liczba godzin: 6

Cena:

 • 240 zł – członkowie LST oraz osoby które biorą udział w Warsztatach z prawa gospodarczego
 • 280 zł – osoby niezrzeszone

Zapisy: przez stronę rejestracyjną do 31.12.2016

Szkolenie kierujemy do tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych języka francuskiego chcących doskonalić umiejętności zawodowe, do kandydatów na tłumaczy, do studentów i absolwentów kierunków tłumaczeniowych oraz do wszystkich, którzy zajmują się wykonywaniem tłumaczeń.

Celem szkolenia jest:

• zapoznanie się z językiem stosowanym w przepisach dotyczących poszczególnych dziedzin prawa gospodarczego, używanym w prawie francuskim, polskim i europejskim,

• zapoznanie się ze słownictwem stosowanym w procedurach administracyjnych na różnych etapach, jak i słownictwem wynikających z nich umów podpisywanych z różnymi podmiotami.

Metodyka prowadzenia zajęć:

 • wprowadzenie teoretyczne
 • ćwiczenia leksykalne i tłumaczeniowe
 • zwrócenie uwagi na  trudności w tłumaczeniu niektórych terminów
 • analiza i tłumaczenie dokumentów
 • przygotowanie glosariusza tematycznego

PROGRAM

 1. Źródła praw na dobrach niematerialnych
 2. Zakres przedmiotowy prawa autorskiego
 3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe
 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
 5. Umowa o przekazanie praw autorskich i umowy licencyjne
 6. Pojęcie własności przemysłowej
 7. Prawa własności przemysłowej
 8. Umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej oraz umowy licencyjne
 9. Rejestracja praw własności przemysłowej
 10. Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej