Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza tłumaczy przysięgłych do udziału w szkoleniu-wykładzie, zorganizowanym we współpracy z Sądem Okręgowym w Lublinie, nt. nowelizacji kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Data: 9 stycznia 2017 r., od godz. 13:00 do 15:30

Miejsce: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Sala Rady Wydziału Humanistycznego

Prowadzący: Pan Marek Siwek - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Zapisy: przez stronę rejestracyjną do 30 grudnia 2016.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia uwzględnia potrzeby tłumaczy w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego. Najistotniejszym będzie omówienie najważniejszych zmian, jakie nastąpiły w przebiegu postępowania przygotowawczego i sądowego, wskazanie na podmioty we wszystkich postępowaniach karnych oraz zwrócenie uwagi na problematykę terminologiczną w prawie karnym.

Program szkolenia:

1.   Rodzaje postępowania – strony i ich reprezentanci:

  • postępowanie karne,
  • postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  • postępowanie karnoskarbowe,
  • postępowanie wykonawcze;

2.   Zmiana zasad procesu karnego;

3.   Postępowanie przygotowawcze:

  • Dochodzenie - organy, czas trwania, zakres;
  • Śledztwo - organy, czas trwania, zakres;
  • Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego;

4.   Środki zapobiegawcze - rodzaje i zastosowanie;

5.   Rodzaje i sposób przeprowadzania dowodów;

6.   Postępowanie przed sądem - przebieg rozprawy głównej;

7.   Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia;

8.   Prawa i obowiązki tłumacza w postępowaniu karnym;

9.   Środki karne i ich zastosowanie;

10.  Zmiany w zakresie struktury orzekania kar pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i grzywny.