Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: 3-4 grudnia 2016 r.

 • 3 grudnia - godz. 10:00-16:30
 • 4 grudnia - godz. 9:30-13:30

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala 13B

Liczba godzin: 10

Cele kursu :

 • zapoznanie się z terminologią medyczną występującą w standardowych dokumentach medycznych oraz z technikami tłumaczenia tekstów naukowych;
 • zapoznanie się ze źródłami informacji na temat terminologii medycznej i nauka wykorzystywania ich w pracy z tekstem.

Metodyka:

 • wprowadzenie teoretyczne,
 • ćwiczenia leksykalne i tłumaczeniowe,
 • zwrócenie uwagi na  trudności i błędy w tłumaczeniu niektórych terminów,
 • analiza i tłumaczenie dokumentów autentycznych,
 • przygotowanie obszernego glosariusza tematycznego.

PROGRAM:

1 DZIEŃ – TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH:

 • Choroby onkologiczne – wypisy ze szpitala.
 • Protokół sekcyjny.
 • Pediatria – wady wrodzone, żywienie wcześniaków, dziecko z cukrzycą.
 • Przebieg wizyty lekarskiej – wywiad, badanie chorego, badania laboratoryjne
 • Błędy w przekładzie.

2 DZIEŃ - TECHNIKI TŁUMACZENIA TEKSTÓW NAUKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRAC DOKTORSKICH:

 • Gastroenterologia – wrzody trawienne.
 • Okulistyka (leczenie chorych z ciężkimi urazami oczu).

Prowadząca: Natalia Minkowicz-Albert – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego z ponad 20 letnim doświadczeniem w wykonywaniu pisemnych i ustnych tłumaczeń medycznych oraz technicznych, ekonomicznych i prawniczych.  Absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego. Ceniona w środowiskach medycznych, tłumacz wielu konferencji, seminariów i spotkań z zakresu pediatrii (Krakowska Jesień Pediatryczna 2016), medycyny ogólnej (Forum Ekonomiczne w Krynicy), problemów osób z niepełnosprawnością (Fundacja Helsińskia), audytów w zakładach farmaceutycznych, ginekologii estetycznej (tłumaczenie szkoleń oraz podczas wykonywania zabiegów) i wielu innych. Jednym słowem osoba z dużym potencjałem praktycznej wiedzy z zakresu tłumaczeń medycznych.

Cena: 

 • 490 zł - członkowie LST, pracownicy naukowi UMCS, KUL, UM, absolwenci UMCS, KUL
 • 570 zł – uczestnicy niezrzeszeni

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: przez stronę rejestracyjną  do 24 listopada 2016 r.