Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Zapraszamy tłumaczy wszystkich języków na konferencję „TŁUMACZENIA MEDYCZNE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA” pod patronatem honorowym Klastra Lubelska Medycyna.

Termin: 6 lutego 2016 r. w godzinach 11:00-15:00

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1 (Collegium Novum), aula

Program konferencji [kliknij]

Prelegenci konferencji [kliknij]

Zakresy tematyczne wystąpień [kliknij]

Celem przewodnim konferencji jest otworzenie dyskusji na temat potrzeby doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie terminologii medycznej przy współpracy z medycznymi ośrodkami naukowymi i środowiskiem lekarskim. 

Założenia długofalowe konferencji:

  • zacieśnienie współpracy pomiędzy tłumaczami przysięgłymi i specjalistycznymi oraz przedstawicielami świata medycznego;
  • profesjonalizacja medycznych usług tłumaczeniowych świadczonych dla osób fizycznych, szpitali i szkół wyższych oraz przedsiębiorstw medycznych;
  • profesjonalne przygotowanie tłumaczy do transferu wiedzy medycznej poza granice kraju;
  • promocja zdobyczy naukowych i rozwiązań technologicznych powstałych na bazie współpracy nauki z biznesem;
  • doskonalenie kadr Lubelszczyzny i ich promocja jako lokalnego kapitału ludzkiego.

Konferencja otwiera cykl szkoleń z zakresu przekładu tekstów medycznych.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim.

Opłaty:

80 zł - dla członków LST, BST, PSBT, STP, PT TEPIS, Klastra Medycyny Lubelskiej, pracowników UM w Lublinie, KUL, UMCS

120 zł – dla osób niezrzeszonych w stowarzyszeniach

60 zł - dla studentów KUL, UMCS, UM w Lublinie

Zapisy tylko na konferencję [kliknij]

Zapisy na konferencję i warsztaty w sekcjach językowych [kliknij]

Zapisy przyjmujemy do 29 stycznia 2016.