Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 18.01.2020 – 16.05.2020

Miejsce: Lublin

Liczba godzin: 30 (5 modułów po 6 godzin zajęć)

Opłaty:

 • 1400 zł – dla członków LST, pracowników i studentów KUL, UMCS
 • 1600 zł – dla pozostałych uczestników

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy przez stronę rejestracyjną   REJESTRUJĘ SIĘ

GRUPA DOCELOWA

Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka włoskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

Kurs ma charakter warsztatów, zatem zdobyta wiedza jest od zaraz do zastosowania w pracy tłumacza.

Kurs obejmuje 5 modułów, poświęconych różnym gałęziom prawa. Każdy moduł po 6 godzin zegarowych.

PROGRAM

I Moduł: Prawo zobowiązań. Umowy. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • klasyfikacja umów w prawie polskim i włoskim i wynikające z tego konsekwencje terminologiczne
 • forma i treść polskich i włoskich umów, typowe klauzule

B. Tłumaczenie

 • wybrane umowy występujące najczęściej w obrocie gospodarczym
 • pełnomocnictwo
 • umowa sprzedaży nieruchomości
 • tłumaczenie na język włoski trudniejszych zapisów charakterystycznych dla umów polskich

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

II Moduł: Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • proces powstawania, działalność, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie dokumentów związanych z życiem spółki:

 • wybrane elementy umowy spółki
 • rejestry handlowe w Polsce i we Włoszech
 • prokura
 • protokół ze zgromadzenia wspólników

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

III Moduł: Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • przypomnienie zasad i przebiegu postępowania cywilnego we Włoszech i w Polsce
 • charakterystyka orzeczeń polskich i włoskich

B. Tłumaczenie:

 • pozew
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu
 • przykładowe orzeczenia w języku polskim i włoskim

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

IV Moduł: Prawo karne

A. Wprowadzenie:

 • przypomnienie zasad i przebiegu postępowania karnego we Włoszech i w Polsce
 • podstawowe instytucje prawa karnego

B. Tłumaczenie:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • pouczenie (podejrzanego, pokrzywdzonego)
 • protokół z przesłuchania pokrzywdzonego
 • europejski nakaz aresztowania
 • wyroki

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

V Moduł: Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • różnice i podobieństwa w polskim i włoskim prawie rodzinnym i spadkowym

B. Tłumaczenie:

 • intercyza
 • orzeczenie rozwodowe
 • poświadczenie dziedziczenia
 • testament
 • zwrócenie uwagi na trudności przekładowe i najczęściej popełniane błędy terminologiczne dotyczące omawianej dziedziny

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 • 18 stycznia 2020 - I Moduł
 • 15 lutego 2020 - II Moduł
 • 14 marca 2020 - III Moduł
 • 18 kwietnia 2020 – IV Moduł
 • 16 maja 2020 – V Moduł

PROWADZĄCY: Roberto Privitera - Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania. Przez prawie dekadę wykładowca prawa handlowego w ramach School of Polish Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Występował jako prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń z zakresu prawa polskiego i włoskiego oraz włoskiego języka prawniczego (m.in. organizowanych przez TEPiS). Autor kilkudziesięciu opinii z zakresu prawa włoskiego, w szczególności sporządzanych na zlecenie sądów. Od 2002 r. pomysłodawca oraz kierownik Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie umów. Na co dzień zajmuje się także prawem rodzinnym oraz postępowaniami spornymi. Istotne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje obsługa klientów włoskojęzycznych. Prywatnie – pasjonat lingwistyki i dialektologii.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.