Nadchodzące wydarzenia:    16.11.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ             23.11.2019 - PODPIS KWALIFIKOWANY W PRAKTYCE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO                   30.11-01.12.2019 - SZKOLENIE Z ZAKRESU ORTOPEDII - SEKCJA ANGIELSKA/FRANCUSKA                         styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 18.01.2020 – 16.05.2020

Miejsce: Lublin

Liczba godzin: 30 (5 modułów po 6 godzin zajęć)

Opłaty:

 • 1400 zł – dla członków LST, pracowników i studentów KUL, UMCS
 • 1600 zł – dla pozostałych uczestników

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 18 grudnia 2019  REJESTRUJĘ SIĘ

GRUPA DOCELOWA

Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka włoskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

Kurs ma charakter warsztatów, zatem zdobyta wiedza jest od zaraz do zastosowania w pracy tłumacza.

Kurs obejmuje 5 modułów, poświęconych różnym gałęziom prawa. Każdy moduł po 6 godzin zegarowych.

PROGRAM

I Moduł: Prawo zobowiązań. Umowy. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • klasyfikacja umów w prawie polskim i włoskim i wynikające z tego konsekwencje terminologiczne
 • forma i treść polskich i włoskich umów, typowe klauzule

B. Tłumaczenie

 • wybrane umowy występujące najczęściej w obrocie gospodarczym
 • pełnomocnictwo
 • umowa sprzedaży nieruchomości
 • tłumaczenie na język włoski trudniejszych zapisów charakterystycznych dla umów polskich

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

II Moduł: Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • proces powstawania, działalność, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie dokumentów związanych z życiem spółki:

 • wybrane elementy umowy spółki
 • rejestry handlowe w Polsce i we Włoszech
 • prokura
 • protokół ze zgromadzenia wspólników

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

III Moduł: Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • przypomnienie zasad i przebiegu postępowania cywilnego we Włoszech i w Polsce
 • charakterystyka orzeczeń polskich i włoskich

B. Tłumaczenie:

 • pozew
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu
 • przykładowe orzeczenia w języku polskim i włoskim

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

IV Moduł: Prawo karne

A. Wprowadzenie:

 • przypomnienie zasad i przebiegu postępowania karnego we Włoszech i w Polsce
 • podstawowe instytucje prawa karnego

B. Tłumaczenie:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • pouczenie (podejrzanego, pokrzywdzonego)
 • protokół z przesłuchania pokrzywdzonego
 • europejski nakaz aresztowania
 • wyroki

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

V Moduł: Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • różnice i podobieństwa w polskim i włoskim prawie rodzinnym i spadkowym

B. Tłumaczenie:

 • intercyza
 • orzeczenie rozwodowe
 • poświadczenie dziedziczenia
 • testament
 • zwrócenie uwagi na trudności przekładowe i najczęściej popełniane błędy terminologiczne dotyczące omawianej dziedziny

C. Sporządzenie glosariusza/listy terminologicznej

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 • 18 stycznia 2020 - I Moduł
 • 15 lutego 2020 - II Moduł
 • 14 marca 2020 - III Moduł
 • 18 kwietnia 2020 – IV Moduł
 • 16 maja 2020 – V Moduł

PROWADZĄCY: Roberto Privitera - Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania. Przez prawie dekadę wykładowca prawa handlowego w ramach School of Polish Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Występował jako prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń z zakresu prawa polskiego i włoskiego oraz włoskiego języka prawniczego (m.in. organizowanych przez TEPiS). Autor kilkudziesięciu opinii z zakresu prawa włoskiego, w szczególności sporządzanych na zlecenie sądów. Od 2002 r. pomysłodawca oraz kierownik Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. jest radcą prawnym, prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie umów. Na co dzień zajmuje się także prawem rodzinnym oraz postępowaniami spornymi. Istotne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje obsługa klientów włoskojęzycznych. Prywatnie – pasjonat lingwistyki i dialektologii.