Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 18.01.2020 – 16.05.2020

Miejsce: Lublin

Liczba godzin: 30 (5 modułów po 6 godzin zajęć)

Opłaty:

 • 1400 zł – dla członków LST, pracowników i studentów KUL, UMCS
 • 1600 zł – dla pozostałych uczestników

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy przez stronę rejestracyjną do 18 grudnia 2019  REJESTRUJĘ SIĘ UWAGA! W związku z tym, że zebraliśmy maksymalną liczbę uczestników, aktualnie zapisy tylko na listę rezerwową na adres mailowy:  

Grupa docelowa: Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka ukraińskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

PROGRAM

I Moduł

Wprowadzenie do kursu

 1. Tłumaczenia pisemne - poświadczone
 • Przedmiot tłumaczenia poświadczonego
 • Zasady sporządzania tłumaczenia poświadczonego
 • Zasady transliteracji imion i nazwisk w tłumaczeniu poświadczonym​
 1. Tłumaczenia ustne w praktyce tłumaczeniowej – konsekutywne, a vista
 • Sytuacje zastosowania
 • Środowisko pracy
 • Sporządzanie notatek

Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w ustawodawstwie polskim i ukraińskim

B. Tłumaczenie pisemne - poświadczone, tłumaczenie ustne - konsekutywne, a vista:

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • instytucja małżeństwa
 • urodzenie/przysposobienie dziecka
 • intercyza
 • rozwód/separacja
 • testament

II Moduł - Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebieg postępowania cywilnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony i uczestnicy postępowania cywilnego

B. Tłumaczenie pisemne - poświadczone, tłumaczenie ustne - konsekutywne, a vista:

 • pozew
 • orzeczenia sądowe (wsp. dotyczącej rozwodu, pozbawienia praw rodzicielskich, alimentów, adopcji, spadku)
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu

III Moduł – Postępowanie karne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebiegu postępowania karnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony procesowe i reprezentanci stron procesowych

B. Tłumaczenie pisemne - poświadczone, tłumaczenie ustne - konsekutywne, a vista:

 • pouczenie (podejrzanego, zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego, pokrzywdzonego)
 • przedstawienie zarzutów osobie podejrzanej
 • postanowienie o tymczasowym aresztowaniu
 • akt oskarżenia
 • wniosek o areszt i ekstradycje
 • list gończy
 • europejski nakaz aresztowania
 • wyroki

IV Moduł – Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • założenie, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie pisemne - poświadczone, tłumaczenie ustne - konsekutywne, a vista:

 • rejestry handlowe w Polsce i w Ukrainie
 • statut spółki
 • prokura
 • zaproszenie na zgromadzenie wspólników
 • protokół zgromadzenia wspólników
 • zbywanie udziałów

V Moduł – Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • klasyfikacja umów cywilno-prawnych, pełnomocnictw i aktów notarialnych w prawie polskim i ukraińskim

B. Tłumaczenie pisemne - poświadczone, tłumaczenie ustne - konsekutywne, a vista:

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • pełnomocnictwo
 • umowa najmu mieszkania
 • umowa sprzedaży nieruchomości

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 • 18 stycznia 2020 - I Moduł
 • 15 lutego 2020 - II Moduł
 • 14 marca 2020 - III Moduł
 • 18 kwietnia 2020 – IV Moduł
 • 16 maja 2020 – V Moduł

Prowadząca: Olga Krokowska - Dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Prawie 15 lat zajmuje się tłumaczeniami, które początkowo wykonywała będąc pracownikiem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, a następnie pracując w korporacjach współpracujących z Ukrainą. Od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami w ramach której realizuje tłumaczenia pisemne (uwierzytelnione i zwykłe), konsekutywne oraz symultaniczne. Tłumaczenia realizowała m. in dla Sejmu RP, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Komisji Nadzoru Finansowego, Instytut Badań Kryminalistycznych, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Akademii Nauk oraz dla różnych urzędów miast, urzędów wojewódzkich i organów wymiaru sprawiedliwości. Specjalizuje się w tłumaczeniu inspekcji i audytów farmaceutycznych w zakresie GMP oraz GDP.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.