Nadchodzące wydarzenia:    16.11.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ             23.11.2019 - PODPIS KWALIFIKOWANY W PRAKTYCE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO                   30.11-01.12.2019 - SZKOLENIE Z ZAKRESU ORTOPEDII - SEKCJA ANGIELSKA/FRANCUSKA                         styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 30 listopada - 1 grudnia 2019

  • Sobota 30.11 – godz. 11:00-17:30
  • Niedziela 01.12 – godz. 10:00-14:00

Miejsce: Lublin

Liczba godzin szkolenia: 10 (sobota - 6 godzin szkolenia, niedziela - 4 godziny szkolenia)

Cena:

  • 460 zł - dla członków LST, studentów i pracowników UMCS, KUL
  • 540 zł - dla pozostałych chętnych

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe (sobota i niedziela), obiad (w sobotę).

Zapisy do 4 listopada 2019  REJESTRUJĘ SIĘ 

Opis szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych przekładem tekstów w zakresie j. francuskiego z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu, i ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę tłumaczenia dokumentacji medycznej z tej dziedziny.

W trakcie szkolenia poruszone będą zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

W części praktycznej zostaną wykonane ćwiczenia tłumaczeniowe, mające na celu rozwiązywanie problemów terminologicznych i językowych z tym związanych, a przedmiotem analizy będą przykładowe dokumenty medyczne, takie jak wyniki badań USG i rezonansu magnetycznego, zaświadczenia lekarskie, opisy badań naukowych, itp.

Prowadząca: dr Natalia Likus - Absolwentka francuskiego Uniwersytetu UHA w Miluzie - kierunku Przekład Naukowo-Techniczny oraz hiszpańskiego Uniwersytetu USAL w Salamance - kierunku Przekład i Mediacja Międzykulturowa, gdzie ukończyła ponadto studia doktoranckie, rozprawą doktorską na temat neologizmów formalnych w dziedzinie hiszpańskiego języka medycznego. Czynna tłumaczka języka hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego z ponad dziesięcioletnim stażem w tłumaczeniach naukowo-technicznych. Wykładowca w Zakładzie Translatologii, w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.