Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Data: 16 listopada 2019, godz. 11:00-17:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, sala 12B

Liczba godzin: 6

Cena:

 • 280 zł – dla członków LST, pracowników i studentów UMCS, KUL
 • 320 zł – dla osób niezrzeszonych

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad.

Zapisy:  REJESTRUJĘ SIĘ 

Szkolenie kierujemy do tłumaczy przysięgłych, specjalistycznych języka angielskiego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program:

I  CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Przypomnienie i usystematyzowanie terminologii i najważniejszych informacji o spółkach: polskich, brytyjskich, amerykańskich

 • Klasyfikacja spółek polskich, brytyjskich, amerykańskich
 • Zakładanie spółek, dokumenty założycielskie i organy spółek polskich, brytyjskich, amerykańskich
 • Zasady reprezentacji w spółkach
 • Zakres dostępnych informacji o reprezentacji w polskim rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, the Companies House oraz rejestry, sytuacja i dokumenty spółek amerykańskich na przykładzie spółek stanu Delaware i wybranych innych stanów
 • Doktryna ultra vires
 • Upadłość i likwidacja spółki

​​II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Próba wspólnego przetłumaczenia fragmentów wybranych dokumentów:

 • Certificate of Incorporation
 • Secretary’s Certificate
 • Incumbency Certificate
 • Good Standing Certificate
 • Wyciąg z KRS
 • Memorandum i Articles of Association
 • bylaws
 • fragmenty umów i statutów spółek polskich
 • pełnomocnictwa

PROWADZĄCA: Magdalena Solak-Michałkiewicz

Od 2013 roku tłumaczka przysięgła języka angielskiego (TP89/13), a także tłumaczka ustna i pisemna języka angielskiego i włoskiego. Na co dzień prowadzi bieżącą obsługę renomowanych warszawskich kancelarii prawnych w zakresie tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych, a także tłumaczeń ustnych przy spotkaniach biznesowych oraz w sądach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu oraz opracowywaniu szkoleń prawniczych dla tłumaczy. Jej wiodącą specjalizacją jest własność intelektualna ze szczególnym naciskiem na patenty. Interesuje się również tematem spółek polskich, amerykańskich i brytyjskich w ujęciu porównawczym. Ma wieloletnie doświadczenie jako lektorka Legal English w specjalistycznych szkołach angielskiego języka prawniczego, a także w warszawskich kancelariach prawnych. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studium podyplomowego kształcącego tłumaczy. Jest członkiem Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy i Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.