Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Data: 5 października 2019, godz. 11:00-17:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a), sala nr 11B

Liczba godzin: 6

Cena:

 • 280 zł – członek LST, pracownik i student UMCS, KUL
 • 320 zł – osoba niezrzeszona

Zapisy:   REJESTRUJĘ SIĘ

PROGRAM

Szkolenie składa się z części teoretycznej (prezentacja) oraz praktycznej polegającej na tłumaczeniu dokumentów finansowych w języku polskim i niemieckim z uwzględnieniem najczęściej spotykanych trudności.

 1. Część teoretyczna:
 • Czym jest sprawozdanie finansowe i jakim przepisom prawa podlega
 • Rodzaje sprawozdań finansowych
 • Analiza poszczególnych części sprawozdania finansowego
 • Różnice leksykalne w tłumaczeniu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Opinia i raport biegłego
 • Pułapki tłumaczeniowe
 1. Część praktyczna:
 • Tłumaczenie sprawozdania finansowego
 • Tłumaczenie opinii biegłego rewidenta
 • Tłumaczenie sprawozdania zarządu z działalności jednostki
 1. Uzupełniony glosariusz

PROWADZĄCY: Prof. nadzw. UP dr hab. Artur Kubacki

Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 10 książek, a także ponad 100 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2015 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych. Od 1997 r. właściciel Biura Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie, w ramach którego świadczył także usługi księgowe.    

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.