Nadchodzące wydarzenia:      29.06.2019 – TŁUMACZ W DZIEDZINIE ORTOPEDII  – sekcja j. francuskiego   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Data: 29 czerwca 2019 r., godz. 11:00-17:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

Cena:

Zgłoszenia i wpłata do 31.05.2019

  • 280 zł – członek LST, pracownik i student UMCS, KUL oraz uczestnik V Kongresu Tłumaczy
  • 320 zł – osoba niezrzeszona

Zgłoszenia i wpłata do 08.06.2019

  • 330 zł – członek LST, pracownik i student UMCS, KUL oraz uczestnik V Kongresu Tłumaczy
  • 370 zł – osoba niezrzeszona

Zapisy:  REJESTRUJĘ SIĘ

Opis szkolenia:

Szkolenie jest skierowane dla osób zainteresowanych przekładem tekstów w zakresie j. francuskiego z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu, i ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę tłumaczenia dokumentacji medycznej z tej dziedziny.

W trakcie szkolenia poruszone będą zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

W części praktycznej zostaną wykonane ćwiczenia tłumaczeniowe, mające na celu rozwiązywanie problemów terminologicznych i językowych z tym związanych, a przedmiotem analizy będą przykładowe dokumenty medyczne, takie jak wyniki badań USG i rezonansu magnetycznego, zaświadczenia lekarskie, opisy badań naukowych, itp.

Prowadząca: dr Natalia Likus

Absolwentka francuskiego Uniwersytetu UHA w Miluzie - kierunku Przekład Naukowo-Techniczny oraz hiszpańskiego Uniwersytetu USAL w Salamance - kierunku Przekład i Mediacja Międzykulturowa, gdzie ukończyła ponadto studia doktoranckie, rozprawą doktorską na temat neologizmów formalnych w dziedzinie hiszpańskiego języka medycznego. Czynna tłumaczka języka hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego z ponad dziesięcioletnim stażem w tłumaczeniach naukowo-technicznych. Wykładowca w Zakładzie Translatologii, w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.