Nadchodzące wydarzenia:        11.05.2019 - WARSZTATY JĘZYKOWE. REDAKCJA TEKSTU NAUKOWEGO           18.05 i 15.06 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                   01.06.2019 - ZASADY SPORZĄDZANIA TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH                         15.06.2019 - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM                                15.06.2019 - TŁUMACZENIA TECHNICZNE DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH: TECH IS SIMPLE    

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 15 czerwca 2019, godz. 11:00-17:00

Miejsce: Kraków, Hotel Campanile, ul. św. Tomasza 34

Liczba godzin szkolenia: 6

Cena:

Zgłoszenia i wpłata do 28.04.2019

 • 380 zł - dla członków LST i pracowników lokalnych uczelni
 • 430 zł - dla pozostałych chętnych

Zgłoszenie i wpłata do 30.05.2019

 • 430 zł - dla członków LST i pracowników lokalnych uczelni
 • 480 zł - dla pozostałych chętnych

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne, woda mineralna), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: do 30.05.2019 r.   REJESTRUJĘ SIĘ 

Szkolenie kierujemy do tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych języka francuskiego, kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz do wszystkich tłumaczy, którzy obawiają się jeszcze tłumaczenia dokumentów finansowych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej – wprowadzającej oraz praktycznej polegającej na tłumaczeniu dokumentów w języku polskim i francuskim z uwzględnieniem najczęściej spotykanych trudności przekładowych.

Program

1. Część teoretyczna

 • jak rozumieć poszczególne elementy sprawozdania finansowego?
 • jak tłumaczyć noty objaśniające do sprawozdania finansowego – charakterystyczne zwroty, takie jak np.:
  • wyceniać według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  • umarzać według metody liniowej
  • ujmować w księgach
  • wykazywać w wartości nominalnej
  • zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów ostrożnej wyceny
  • ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
  • przyrost wartości aktywów
 • jakie są różnice leksykalne w tłumaczeniu skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych zgodnych z MSSF, a tych sporządzanych zgodnie ze standardami rachunkowości krajowej?
 • jakie pułapki czyhają na tłumacza w trakcie tłumaczenia sprawozdania finansowego?
 • jakie są najważniejsze terminy zawarte w polskiej i francuskiej ustawie o rachunkowości?

2. Część praktyczna – ćwiczenia przekładowe PL-FR oraz FR-PL w oparciu o wybrane fragmenty:

 • Sprawozdań finansowych – bilans, rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale własnym – tabele oraz wybór obszernych fragmentów tekstu zawierających objaśnienia do sprawozdania finansowego wraz z charakterystycznymi zwrotami, o których mowa powyżej.
 • Opinii biegłego rewidenta.

3. Uzupełniony glosariusz

PROWADZĄCA: Dorota Bruś

Tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, KPMG, Credit Agricole Bank Polska, Citroën, Deloitte, Dentons, Wardyński i Wspólnicy, Lafarge, Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizuje i prowadzi szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed sądami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Coach w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.