Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Data: 1 czerwca 2019 r., godz. 11:00-17:00 (w tym przerwa obiadowa)

Miejsce: Lublin, budynek Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. M.Curie-Skłodowskiej 4a) 

Liczba godzin: 6

Cena:

 • 280 zł – członek LST, pracownik i student UMCS, KUL
 • 320 zł – osoba niezrzeszona

Zapisy: do 10 maja 2019 REJESTRUJĘ SIĘ

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest głównie do kandydatów na tłumaczy przysięgłych, ale również do osób wykonujących zawód tłumacza przysięgłego, które pragną usystematyzować swoją wiedzę na temat formalnych zasad sporządzania tłumaczeń przysięgłych w świetle obowiązujących standardów.

Szkolenie może stanowić przygotowanie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego oraz przypomnienie i utrwalenie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania tłumaczeń poświadczonych.


PROGRAM

 1. Kodeks Zawodowy Tłumacz Przysięgłego
 2. Definicja oryginału dokumentu
 3. Tłumaczenie z tekstu niesygnowanego (kserokopii, wydruku skanu, faksu itp.)
 4. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego
 5. Uwagi i wzmianki tłumacza
 6. Nazwy własne
 7. Znaki diakrytyczne i ich brak
 8. Niewypełnione rubryki i błędy w tekście źródłowym
 9. Tłumaczenie części dokumentu
 10. Tłumaczenie dokumentów wieloczęściowych
 11. Tłumaczenie skrótów i skrótowców
 12. Łączenie i pieczętowanie
 13. Formuła poświadczająca

PROWADZĄCA: Anna Rucińska

Tłumacz przysięgły języka angielskiego i tłumacz języka francuskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, finansowych i unijnych. Absolwentka filologii angielskiej i francuskiej Wydziału Humanistycznego Akademii Polonijnej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Współautorka przekładu na język angielski Kodeksu postępowania cywilnego (wyd. C.H. Beck), autorka przekładu na język angielski ustaw Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyd. C.H. Beck) oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyd. C.H. Beck), a także korektorka przekładu na język angielski Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi w Warszawie, biurami tłumaczeń oraz wydawnictwem, a także świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych. Obok działalności tłumaczeniowej prowadzi również działalność szkoleniową.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.