Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 16.02.2019 – 08.06.2019

Miejsce: Lublin, budynek Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. M.Curie-Skłodowskiej 4a)

Liczba godzin: 30

GRUPA DOCELOWA: Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka angielskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

Kurs ma charakter warsztatów, zatem zdobyta wiedza jest od zaraz do zastosowania w pracy tłumacza.

Kurs obejmuje 5 modułów, poświęconych różnym gałęziom prawa. Każdy moduł po 6 godzin zegarowych.

PROGRAM

I. Moduł: Prawo cywilne: własność i inne prawa rzeczowe, prawo zobowiązań, umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne

A. Wprowadzenie teoretyczne:

 • przedstawienie najważniejszych zagadnień teoretycznych z zakresu własności i innych praw rzeczowych, zobowiązań, umów, przedstawicielstwa
 • klasyfikacja, forma i treść polskich i angielskich umów, typowe klauzule

B. Przykładowe rodzaje dokumentów do tłumaczenia:

 • wybrane umowy wraz z tłumaczeniem trudniejszych zapisów charakterystycznych dla umów
 • pełnomocnictwa
 • akty notarialne
 • artykuły z pism i blogów prawniczych tematycznie związane z przedmiotem modułu

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

II. Moduł: Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek polskich, amerykańskich i brytyjskich i ich charakterystyka
 • proces powstawania, organy spółki, reprezentacja spółek, działalność, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Przykładowe rodzaje dokumentów do tłumaczenia:

 • wybrane elementy umowy spółki
 • rejestry handlowe w Polsce i w Anglii, sytuacja w Stanach Zjednoczonych
 • prokura
 • uchwały
 • artykuły z pism i blogów prawniczych tematycznie związane z przedmiotem modułu

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

III. Moduł: Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebieg postępowania cywilnego
 • orzeczenia w postępowaniu cywilnym

B. Przykładowe rodzaje dokumentów do tłumaczenia:

 • pozew
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu
 • orzeczenia
 • artykuły z pism i blogów prawniczych tematycznie związane z przedmiotem modułu

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

IV. Moduł: Prawo karne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebieg postępowania karnego
 • podstawowe instytucje prawa karnego

B. Przykładowe rodzaje dokumentów do tłumaczenia:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • pouczenie (podejrzanego, pokrzywdzonego)
 • akty oskarżenia
 • wyroki
 • artykuły z pism i blogów prawniczych tematycznie związane z przedmiotem modułu

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

V. Moduł: Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • prawo rodzinne i spadkowe, najważniejsze instytucje

B. Przykładowe rodzaje dokumentów do tłumaczenia:

 • intercyza
 • orzeczenia rozwodowe
 • testament
 • akt poświadczenia dziedziczenia
 • dokumenty stanu cywilnego: akt urodzenia, zgonu, małżeństwa
 • artykuły z pism i blogów prawniczych tematycznie związane z przedmiotem modułu

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

D. Praca domowa: tłumaczenie fragmentu wybranego tekstu

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 • 16 lutego 2019 - I Moduł: Prawo cywilne: własność i inne prawa rzeczowe, prawo zobowiązań, umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne
 • 23 marca 2019 - II Moduł: Prawo spółek handlowych
 • 27 kwietnia 2019 - III Moduł: Postępowanie cywilne
 • 25 maja 2019 – IV Moduł: Prawo karne
 • 8 czerwca 2019 - V Moduł: Prawo rodzinne i spadkowe

Zajęcia w godzinach 10:00-16:00

PROWADZĄCA

Magdalena Solak-Michałkiewicz

Od 2013 roku tłumaczka przysięgła języka angielskiego (TP89/13), a także tłumaczka ustna i pisemna języka angielskiego i włoskiego. Na co dzień prowadzi bieżącą obsługę renomowanych warszawskich kancelarii prawnych w zakresie tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych, a także tłumaczeń ustnych przy spotkaniach biznesowych oraz w sądach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu oraz opracowywaniu szkoleń prawniczych dla tłumaczy. Jej wiodącą specjalizacją jest własność intelektualna ze szczególnym naciskiem na patenty. Interesuje się również tematem spółek polskich, amerykańskich i brytyjskich w ujęciu porównawczym. Ma wieloletnie doświadczenie jako lektorka Legal English w specjalistycznych szkołach angielskiego języka prawniczego, a także w warszawskich kancelariach prawnych. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studium podyplomowego kształcącego tłumaczy. Jest członkiem Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy i Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce.

OPŁATY

Członkowie LST, pracownicy i studenci KUL, UMCS

 • zapisy i wpłata do 19.01.2019 – 1200 zł
 • zapisy i wpłata do 31.01.2019 – 1400 zł

Uczestnik niezrzeszony

 • zapisy wpłata do 19.01.2019 – 1400 zł
 • zapisy i wpłata do 31.01.2019 – 1600 zł

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

ZAPISY  

REJESTRUJĘ SIĘ   Ostateczny termin zapisów: 31 stycznia 2019 r. Przy wcześniejszych zapisach niższe ceny.