Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 26.01.2019 – 25.05.2019

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS (Pl. M.Curie-Skłodowskiej 4a), sala 11B

Liczba godzin: 30

GRUPA DOCELOWA: Kurs kierujemy do zawodowych tłumaczy języka ukraińskiego, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prawa i terminologii prawniczej, rozwinąć umiejętności warsztatowe w zakresie przekładu dokumentów prawniczych i prawnych, podnieść swoje kwalifikacje oraz stworzyć praktyczne materiały przydatne w codziennej pracy zawodowej. Szkolenie adresujemy także do kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, absolwentów kierunków filologicznych i translatorycznych rozpoczynających swoją przygodę z tłumaczeniami specjalistycznymi, wykładowców akademickich oraz osób zawodowo związanych z tematyką szkolenia.

Kurs ma charakter warsztatów, zatem zdobyta wiedza jest od zaraz do zastosowania w pracy tłumacza.

Kurs obejmuje 5 modułów, poświęconych różnym gałęziom prawa. Każdy moduł po 6 godzin zegarowych.

PROGRAM

I. Moduł: Prawo rodzinne i spadkowe

A. Wprowadzenie:

 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w ustawodawstwie polskim i ukraińskim

B. Tłumaczenie:

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • instytucja małżeństwa
 • urodzenie/przysposobienie dziecka
 • intercyza
 • rozwód/separacja
 • testament
 • spadek
 • darowizna

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

II. Moduł: Postępowanie cywilne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebieg postępowania cywilnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony i uczestnicy postępowania cywilnego

B. Tłumaczenie:

 • pozew
 • apelacja
 • protokół z posiedzenia sądu
 • orzeczenia sądowe

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

III. Moduł: Postępowanie karne

A. Wprowadzenie:

 • zasady i przebiegu postępowania karnego w Polsce i w Ukrainie
 • strony procesowe i reprezentanci stron procesowych

B. Tłumaczenie:

 • pouczenie (podejrzanego, zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego, pokrzywdzonego)
 • przedstawienie zarzutów osobie podejrzanej
 • postanowienie o tymczasowym aresztowaniu
 • akt oskarżenia
 • europejski nakaz aresztowania
 • wyroki

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologiczne

IV. Moduł: Prawo spółek handlowych

A. Wprowadzenie:

 • rodzaje spółek i ich charakterystyka
 • założenie, rozwiązanie, upadłość spółek

B. Tłumaczenie:

 • rejestry handlowe w Polsce i w Ukrainie
 • statut spółki
 • prokura
 • zaproszenie na zgromadzenie wspólników
 • protokół zgromadzenia wspólników

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

V. Moduł: Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

A. Wprowadzenie:

 • klasyfikacja umów cywilno-prawnych, pełnomocnictw i aktów notarialnych w prawie polskim i ukraińskim

B. Tłumaczenie:

 • umowa o pracę
 • pełnomocnictwo do korzystania z samochodu
 • umowa najmu mieszkania
 • oświadczenie na wyjazd dziecka za granicę
 • umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

C. Sporządzenie glosariusza i listy terminologicznej

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 • 26 stycznia 2019 - Prawo rodzinne i spadkowe
 • 16 lutego 2019 - Postępowanie cywilne
 • 23 marca 2019 - Postępowanie karne
 • 27 kwietnia 2019 - Prawo spółek handlowych
 • 25 maja 2019 - Umowy cywilno-prawne. Pełnomocnictwa. Akty notarialne

Zajęcia w godzinach 10:00-16:00

PROWADZĄCA

Olga Krokowska - Dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Prawie 15 lat zajmuje się tłumaczeniami, które początkowo wykonywała będąc pracownikiem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, a następnie pracując w korporacjach współpracujących z Ukrainą. Od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami w ramach której realizuje tłumaczenia pisemne (uwierzytelnione i zwykłe), konsekutywne oraz symultaniczne. Tłumaczenia realizowała m. in dla Sejmu RP, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Komisji Nadzoru Finansowego, Instytut Badań Kryminalistycznych, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Akademii Nauk oraz dla różnych urzędów miast, urzędów wojewódzkich i organów wymiaru sprawiedliwości. Specjalizuje się w tłumaczeniu inspekcji i audytów farmaceutycznych w zakresie GMP oraz GDP.

OPŁATY

Członkowie LST, pracownicy i studenci UMCS, KUL

 • zapisy i wpłata do 31.12.2018 – 1200 zł
 • zapisy i wpłata do 06.01.2019 – 1400 zł

Uczestnik niezrzeszony

 • zapisy wpłata do 31.12.2018 – 1400 zł
 • zapisy i wpłata do 06.01.2019 – 1600 zł

*Cena obejmuje uczestnictwo w 5 modułach kursu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

ZAPISY przez stronę rejestracyjną  REJESTRUJĘ SIĘ   Ostateczny termin zapisów: 6 stycznia 2019