Nadchodzące szkolenia:              26.05.2018 - RODO dla tłumaczy      9.06.2018 - Problemy tłumaczenia austriackich i szwajcarskich dokumentów z zakresu prawa i administracji          16.06.2018 - Edycja i redakcja tekstu bez tajemnic             22.09.2018 - Tłumaczenie dokumentów dot. postępowania karnego i cywilnego - pisemne, a vista oraz konsekutywne – sekcja j. francuskiego                                                                                           

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 9 czerwca 2018, godz. 11:00-17:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

Prowadzący: prof. nadzw. UP dr hab. Artur D. Kubacki

Liczba godzin szkolenia: 6

Cena:

  • 280 zł – członek LST, pracownik, student UMCS, KUL
  • 320 zł – osoby niezrzeszone

Zapisy: do 31 maja 2018    REJESTRUJĘ SIĘ 

Krótki opis szkolenia/celu szkolenia:

Wprowadzenie do austriackiej i szwajcarskiej odmiany języka niemieckiego oraz omówienie różnic terminologicznych na przykładzie wybranych dokumentach urzędowych i prawniczych z Niemiec, Austrii, Szwajcarii.

Przedstawienie najważniejszych narzędzi w pracy tłumacza specjalistycznego, które może zastosować podczas przekładu austriackich i szwajcarskich dokumentów urzędowych i prawniczych.

Omówienie różnic między ww. odmianami języka niemieckiego na takich płaszczyznach językowych, jak np. morfologicznej, składniowej, leksykalnej i pragmatycznej.

Omówienie problemów tłumaczenia dokumentów z zakresu prawa i administracji pochodzących z Austrii i Szwajcarii na przykładzie wybranych orzeczeń sądowych (np. wyroków i postanowień) oraz dokumentów urzędowych (np. rejestracyjnych, meldunkowych, szkolnych, aktów stanu cywilnego) oraz sposobów ich rozwiązania.

Prowadzący: prof. nadzw. UP dr hab. Artur D. Kubacki - kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 10 książek, a także ponad 100 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2015 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych. Od 1997 r. właściciel Biura Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie, w ramach którego świadczył także usługi księgowe.

 

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka prywatności