Nadchodzące wydarzenia:                26.01.2019 - Lublin - Konferencja: PRAWO I JĘZYK PRAWA - WSPÓŁCZESNE DYLEMATY          26.01.-25.05.2019 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - sekcja j. ukraińskiego                02.02.2019 - Kraków - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI – sekcja j. francuskiego                         16.02.2019-08.06.2019 - INTENSYWNY KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - sekcja j. angielskiego oraz j. włoskiego                            od marca 2019 - II edycja studiów podyplomowych PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizatorzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce

Termin: 26 maja 2018, godz. 10:00-18:00

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 13B

Czas trwania: ok. 8 godzin

Liczba uczestników: min. 20 osób

Cena

 • dla członków LST i ZZTPwP: 190 zł
 • dla osób spoza LST i ZZTPwP: 260 zł

W cenie przerwy kawowe.

Zapisy: do 22 maja 2018 REJESTRUJĘ SIĘ

Program szkolenia

Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych: RODO i nowe UODO

 • Czym jest RODO i jaki jest jego zakres stosowania
 • Dlaczego nowe UODO
 • Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych
 • Dlaczego RODO jest takie „straszne”

Najważniejsze pojęcia

 • Dane osobowe
 • Przetwarzanie
 • Pseudonimizacja i anonimizacja danych
 • Administrator
 • Podmiot przetwarzający
 • Przetwarzanie z upoważnienia
 • Transgraniczne przetwarzanie a przekazywanie do państw trzecich

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • Ograniczenie celu
 • Prawidłowość
 • Ograniczenie przechowywania
 • Integralność i poufność
 • Rozliczalność

Prawa osób których dane dotyczą

 • Obowiązek informacyjny
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia danych, niepodlegania profilowaniu, sprzeciwu
 • Zasada przejrzystości

Tłumacz i jego problemy

 • Czy tłumacz przetwarza dane osobowe
 • Tłumaczenia uwierzytelnione a zwykłe
 • Przetwarzanie danych osobowych przez tłumacza w pracy na etacie a na działalności gospodarczej

 

Profil trenera

Rafał Fleszar – tłumacz przysięgły języka włoskiego i certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Członek Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce. Praktyk zajmujący się od lat ochroną danych osobowych w spółkach prawa handlowego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Jest członkiem zespołu opracowującego wytyczne dla tłumaczy w zakresie wdrożenia RODO w ramach programu „Profesjonalny tłumacz – świadomy klient”.
Uczestnik wielu szkoleń i sympozjów z zakresu ochrony danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych organizowanych między innymi przez ODO24 sp. z o.o., Direct Group Sp. z o.o., Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Hella Corporate Center GmbH.

 

Dlaczego szkolenie ośmiogodzinne?

 • Tekst RODO obejmuje 88 stron, a UODO – 26, które oczywiście każdy tłumacz przysięgły może, a nawet powinien przeczytać. Na co dzień stykamy się z terminologią prawniczą, wiemy więc jak potrafi być zawiła. Na szkoleniu zarówno Rozporządzenie, jak i Ustawa zostaną omówione w przystępny sposób przez osobę, która zajmuje się zarówno tłumaczeniami, jak i bezpieczeństwem informacji w praktyce.
 • Liczba zagadnień jest bardzo obszerna, a nowe przepisy wprowadzają wiele zmian, które na tłumaczy przysięgłych nakładają dodatkowe obowiązki.
 • Tłumacz przysięgły osobiście ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych. Nie ma punktu informacyjnego, do którego będzie się mógł zwracać w przypadku niejasności. Warto więc poświęcić trochę czasu, dobrze przygotować się do tych zadań, zadbać o własny warsztat pracy i w jak najmniejszym stopniu odczuć skutki obowiązywania nowych przepisów.
 • W czasie szkolenia będzie także możliwość dyskusji o kodeksie postępowania tłumaczy w świetle nowych przepisów i ich konsekwencji prawnych.
 • Pamięć tłumaczeniowa – zakres informacji.
 

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.