Nadchodzące wydarzenia:        6-7 kwietnia 2019 - V KONGRES TŁUMACZY   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Termin: 19.05-8.12.2018

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a) sala nr 11B

Liczba godzin: 24

Cena:

 • 1000 zł - Członek LST, pracownik i student UMCS, KUL
 • 1200 zł - Uczestnik niezrzeszony

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch równych ratach: I rata – płatność do 8 maja 2018, II rata – płatność do 10 września 2018.

Podane ceny obejmują uczestnictwo w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: do 8 maja 2018 REJESTRUJĘ SIĘ 

Grupa docelowa: Studenci kierunków tłumaczeniowych i filologicznych (iberystyka) oraz studiów podyplomowych, specjalizujący się w tłumaczeniach, tłumacze pisemni i ustni, osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak również czynni tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego odczuwający potrzebę doskonalenia umiejętności zawodowych.

Program:​

 1. System podatkowy
 • Rodzaje i typy obciążeń podatkowych
 • Zeznanie podatkowe a urząd skarbowy
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Tłumaczenie autentycznych dokumentów, między innymi: zeznanie podatkowe, teksty dotyczące systemów podatkowych, zaświadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, wniosek o zasiłek, itp.

Data: 19 maja 2018

 1. Bankowość
 • Dokumentacja
 • Procedury bankowe
 • Metody płatności
 • Tłumaczenie autentycznych dokumentów takich jak umowy kredytowe, polecenie płatności bankowej, opisy procedur bankowych, etc.

Data: 6 października 2018

 1. Giełda i finanse
 • Rynek papierów wartościowych
 • Akcje i inwestycje
 • Księgowość
 • Tłumaczenie autentycznych dokumentów: dokumenty księgowe, pisma dotyczące specyfiki oraz zasad funkcjonowania giełdy, inwestycji, itp.

Data: 8 grudnia 2018

 1. Hiszpański w biznesie
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Handel zagraniczny
 • Dokumenty handlowe
 • Tłumaczenie autentycznych dokumentów: umowy handlowe, dokumenty w międzynarodowym obrocie handlowym, marketing międzynarodowy.

Data: 9 grudnia 2018

Prowadząca - mgr Aneta Diana Kubańska - Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie w Salamance. Słuchaczka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) UW. Stypendystka Uniwersytetu Kastylia La Mancha. Członek TEPIS oraz członek nadzwyczajny Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Lektorka języka hiszpańskiego oraz wykładowca regularnie prowadząca kursy z hiszpańskiego języka specjalistycznego i prawniczego, a także kursy przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Swoją wiedzę opiera na wieloletnim doświadczeniu związanym ze studiami i pracą w Hiszpanii. Jej największą pasją jest język hiszpański. 

 

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.