Nadchodzące wydarzenia:    13-15.09.2019 - Kazimierz Dolny - INTENSYWNY KURS Z REDAKCJI TEKSTU I COPYWRITINGU - INTEGRACJA            05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO                  26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                      rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

17 stycznia 2019 r. przedstawiciele organizacji zrzeszających tłumaczy, w tym Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy reprezentowanego przez Irminę Daniłowską i Stefanie Bogaerts, spotkali się w UODO z dyrektorem Radosławem Sienkiewiczem celem ustalenia możliwości opracowania przy współpracy z UODO Kodeksu z zakresu ochrony danych osobowych dla tłumaczy.

Spotkanie było bardzo merytoryczne. Pomogło nam w pełni zrozumieć zalety i wady tworzenia Kodeksu w rozumieniu RODO, ale co w naszym odczuciu jest szczególnie cenne, mogliśmy usłyszeć na jakie wsparcie we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem RODO możemy liczyć ze strony UODO, i są to między innymi możliwości szeroko pojętego poradnictwa w zakresie ochrony danych osobowych przez tłumaczy. Spotkanie przebiegało w atmosferze dużej otwartości i zrozumienia potrzeb naszego środowiska. Kolejnym zaplanowanym krokiem w podjętej współpracy jest organizacja spotkania roboczego z Biurem Analiz i Strategii UODO celem omówienia zasadniczych kwestii związanych ze stosowaniem RODO, które budzą najwięcej wątpliwości wśród tłumaczy.