Nadchodzące wydarzenia:    13-15.09.2019 - Kazimierz Dolny - INTENSYWNY KURS Z REDAKCJI TEKSTU I COPYWRITINGU - INTEGRACJA            05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO                  26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                      rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Chcesz pójść na studia podyplomowe, ciekawy kurs czy szkolenie, ale niekoniecznie dysponujesz na ten cel określoną kwotą? Fundusz "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) stwarza możliwości korzystania przez osoby fizyczne z preferencyjnych pożyczek na podnoszenie kwalifikacji, rozwój kompetencji osobistych, a nawet hobby.

Pożyczki mogą być wykorzystane przez osoby pełnoletnie zamieszkujące w Polsce na każdą dostępną formę kształcenia taką jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. trwające nie dłużej niż 24 miesiące w placówce edukacyjnej posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności w kraju lub w Unii Europejskiej. Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową, więc możesz, tłumaczu, ubiegać się o tę formę finansowania szkoleń, które znajdują się w naszej ofercie. 

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, pożyczka nie jest oprocentowana, a uczestnik projektu nie ponosi żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.

Dodatkowym mocnym punktem tej formy finansowania jest to, że po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone, a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Załączamy materiały informacyjne. 

Ulotka informacyjna projektu OPEN

Pismo do instytucji edukacyjnych o projekcie OPEN

www.open.frp.pl

TREŚĆ NINIEJSZEJ OFERTY, KTÓRA ZOSTAŁA DO NAS SKIEROWANA JAKO DO INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ PODAJEMY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. OSTATECZNĄ JEJ OCENĘ POZOSTAWIAMY KAŻDEMU INDYWIDUALNIE.